Piltingsrud AS

Hole bo- og rehabiliteringssenter

Vi er engasjert av Hole kommune for å ivareta prosjektledelsen ved tilbygg til Hole bo- og rehabliliteringssenter. Prosjektet omfatter tilbygg av en ny fløy.

Prosjektet skal gjennomføres som en generalentreprise. Prosjektering vil foregå i høst med planlagt byggestart 2011.