Piltingsrud AS

Innflyttings- og driftsfasen

En godt planlagt flytting omfatter realistiske forventninger til hvordan det nye huset blir, og hvordan det blir å bruke det. Informasjon til brukerne som ikke er involvert i byggeprosessen bør derfor tenkes på tidlig i prosjektets levetid. Og flyttingen er et kapittel for seg – esker, data, telefon og skilting + mye mer!! Vi har kontaktene som kan gjøre en flytteprosess mindre smertefull.

Og selv om prosjektet er svært godt gjennomtenkt og utført, vil man ha behov for kontakt med entreprenører og prosjekterende for å avklare forhold rundt reklamasjon og kontrakter. Og selvfølgelig er vi behjelpelig med dette.