Piltingsrud AS

Detaljprosjektering og byggeperioden

Det vi kan bidra med i denne fasen er:

1. Vurdere entrepriseform og gjennomføre innkjøp av entreprenør(er):

2. Alle byggeprosjekter har sine spesielle krav til utførelse, men generelt står økonomi, kvalitet, miljø, HMS og stadig oftere etikk for det man ønsker ivaretatt i utførelsen. Entreprenør og byggherre har forskjellige roller og interesser i et byggeprosjekt. Vi har mye erfaring i å håndtere denne potensielle konflikten. Vi bistår med å holde styring på helheten og økonomien slik at prosjektet blir det vi tidligere har beskrevet.

3. Hvis hovedentreprise - forestå prosjekteringsledelse og håndtere de forskjellige entreprisene på vegne av byggherren

4. Være byggherrens prosjektleder som krevet i plan- og bygningsloven