Piltingsrud AS

Forprosjekt

Et forprosjekt, eller utvidet skisseprosjekt bør utarbeides som et underlag for innkjøp entreprenør. Med tanke på forprosjektets innhold er det nyttig om entrepriseform er avklart på forhånd. Forprosjektet er, som regel, en inngående beskrivelse av prosjektets funksjon og kvaliteter. Skal entreprisen være en hovedentreprise må forprosjektet også omfatte detaljprosjektering av de forskjellige fag.

Resultatet av forprosjektet skal foreligge i en rapport med beskrivelser, tegninger, budsjett, fremdriftsplan og målsettinger for prosjektet. Rapporten utgjør beskrivelsen i innkjøpet av entreprenør.

Vårt bidrag: