Piltingsrud AS

Skisseprosjekt

Skisseprosjektet kan være hensiktsmessig når man er i tvil om prosjektet skal realiseres, eller ikke, eller ved spesielt komplekse byggeprosjekter med mange involverte parter. Ofte tas endelig investeringsbeslutning i disse prosjektene etter skisseprosjektet er gjennomført.
Skisseprosjektet resulterer i en rapport med en grov beskrivelse, skissetegninger og et budsjett.

Vi kan: