Piltingsrud AS

Aktuelle prosjekter

Disse prosjektene er kontrakter Piltingsrud AS har ervervet siden oppstart 1. mai 2008, og fortsatt driver med. Vi har fått god kontakt med næringsliv og kommuner og er involvert i ikke mindre enn to skoleprosjekter - begge med flerbrukshall og energiøkonomiske løsninger.