Piltingsrud AS

Prosjektledelse

Prosjektledelse i denne delen av prosjektet blir også kalt byggeledelse. Det handler i stor grad om å være byggherrens bindeledd mot prosjekterende og entreprenør for å sikre at standard, kvalitet, økonomi, miljø, HMS og tidsfrister kommuniseres og overholdes. Dette stiller krav til alle parter om avklaring av hva man ønsker ut av prosjektet. Kanskje bør man bruke litt tid på å bli kjent og finne frem til felles konkrete målsettinger?

Vi tilbyr å lede prosjektet gjennom denne delen og ivareta byggherrens oppgaver med de muligheter og utfordringer dette medfører.

Les mer om stadiene: