Piltingsrud AS

Prosjektutvikling

En god prosjektutvikling skal være en samtale mellom de som eier bygget, prosjekterer det og de som skal bruke det for å bestemme hvordan bygget skal bli. Gjennom arbeidet med prosjektet kommer vi frem til et grunnlag som er funksjonelt, lønnsomt, miljøvennlig og drivverdig.

Prosjektutvikling defineres ofte som fasene frem til man starter detaljprosjektering og bygging. Disse fasene er vanligvis idéfasen, skissefasen og forprosjektfasen - se modellen. Parallelt med disse fasene går dialogen med offentlige myndigheter vedrørende regulering og rammesøknad.

Et byggeprosjekt av en viss størrelse og kompleksitet krever en mengde avklaringer før det kan bygges, og en god del av dem bør tas i disse fasene av prosjektet.

Hensikten med "påvirkningspilen" i modellen, henviser til at kostnaden ved endringer i prosjektet øker dramatisk etter at prosjektutviklingen er ferdig og byggingen har begynt.

Les mer om stadiene: