Piltingsrud AS

Du som kunde

Har du en idé om utvikling av eiendom, eller et byggeprosjekt som skal realiseres?

Hvorfor velge å bruke Piltingsrud AS?

Vår merverdi ligger i erfaring i å håndtere komplekse problemstillinger som byggeprosjekter representerer. Fra idé til nøkkel i døra. Det du kjøper hos oss er forutsigbarhet ift funksjon, tid, penger, miljø, jus og kvalitet.

Byggeprosjekter er komplekse og sårbare prosesser. Når du skal investere betydelige beløp bør de rette folkene være tilgjengelig. Noen ganger kan det også være et mål å ha tilgang til alternative leverandører og leverandører som er tilpasset ditt behov. Som et eksempel er ikke alle arkitekter like dyktige på å tegne sykehjem, eller kjøpesenter. Vi vil bruke vårt kontaktnett for å løse dine behov.

Hvem er du? Hva er ditt mål for prosjektet?

Grunnen til spørsmålet er at det er ditt behov/ønske som skal avgjøre utviklingen av prosjektet. Og ofte er ønskene sammensatt av flere.

Vi ønsker å bruke litt tid for å finne ut hva du ønsker og på å avklare roller. Det gjør arbeidet lettere senere, og sjansen for at du blir fornøyd øker. Vi er avhengig av kunder som er fornøyde.