Piltingsrud AS

Om Piltingsrud AS

Piltingsrud AS er et prosjektlederfirma med røtter i Valdres for utvikling og gjennomføring av byggeprosjekter.

Vi ønsker å tilføre prosjektene merverdi i form av riktig teamsammensetning, stort kontaktnett og en forutsigbar lederstil.

For kundene vil dette medføre risikostyring, økonomioversikt, tidsplanlegging, fornøyde brukere, riktige vedlikeholdskostnader og rutiner, samtidig med at miljøaspektet ivaretas.

Rasmus Piltingsrud har lederutdanning og -erfaring fra 8 år i Forsvaret med blant annet krigsskole. Rasmus har en MBA fra NHH og er ingeniør innen bygg og anlegg fra Hærens Ingeniørhøgskole. Han har jobbet 9 år på entreprenørsiden i bygge- og anleggsbransjen. Der bygget han opp kompetanse innen prosjektutvikling og prosjektledelse i Norges største entreprenørselskap Skanska. I tillegg til prosjektene som ligger på referanselisten, har han jobbet med å utvikle bedre kontraktsmodeller for samarbeidsprosjekter og bidratt i byutviklingsstudier i Oslo og Tromsø.

Per Halgrim Piltingsrud har handelsskole, er teknisk tegner og har vært i byggebransjen fra 1985. Han har virket som husentreprenør, men er nå ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende i større og mindre prosjekter. Per Halgrim har svært god innsikt i kommunal saksgang og brukes mye av kommunale etater for "å rydde opp" i prosjekter som har kommet skjevt ut.

Sammen har vi tiltaksklasse 3 for utførelse og kontroll innen bygg. Vi har tiltaksklasse 2 for ansvarlig søker, prosjekterende og kontroll av prosjektering for bygg. Vi har tiltaksklasse 2 for utførelse av anlegg og kontroll av anlegg.